Veiligheid

Leuk en veilig spelen op een luchtkussen
Welk kind speelt nou niet graag op een luchtkussen (ook wel opblaasbaar speeltoestel, springkussen of springkasteel genoemd)? Naast dat ze dat meestal erg leuk vinden, is het ook goed voor kinderen! Het helpt ze om hun motorische en sociale vaardigheden te ontwikkelen, om hun grenzen te verleggen en risico’s te leren inschatten. Bij ons kunt u ook toezicht inhuren voor €15,- per uur blijft een van onze medewerkers aanwezig bij het springkussen.

Basisregels

Als mijn kind op een luchtkussen speelt…

 

     … dan let ik op dat er altijd toezicht wordt gehouden.

     … dan hou ik het maximale aantal kinderen in de gaten.

     … dan let ik er op dat grote en kleine kinderen elkaar afwisselen.

     … dan let ik op dat ze niet op de zijwanden klimmen.

     … dan spreek ik kinderen aan als ze op het afstapje spelen.

     … dan corrigeer ik kinderen die duiken of te wild spelen.

     … dan let ik erop dat ze niet eten of drinken.

     … dan kijk ik of iedereen z’n schoenen uitdoet.

     … dan verbied ik scherpe voorwerpen.

 

     Ik geef kinderen de ruimte om vrijuit te spelen
     en treed alleen op waar nodig.
     
     Zo hou ik het leuk!

Spelen op een springkussen

Download de poster

Download hieronder de poster, waar alle speelregels overzichtelijk in beeld zijn gebracht. 

Hoe hou je toezicht

Het is belangrijk dat er altijd toezicht is. Vanuit de rol van toezichthouder kun je kinderen makkelijker aanspreken op hun gedrag.

  • Maar dat hoef je natuurlijk niet de hele tijd zelf te doen: wissel af met andere volwassenen.
  • De toezichthouder moet herkenbaar en nabij zijn. Doe voor de herkenbaarheid bijvoorbeeld een hesje aan en geef deze door als iemand anders toezicht gaat houden.
  • Hou toezicht met z’n tweeën: jullie kunnen elkaar helpen en zo hou je het ook nog leuk.

Hoe spreek je (andere) kinderen aan op hun gedrag?

  • Goed gedrag belonen: zeg tegen kinderen die het goed doen, dát ze het goed doen! Bijvoorbeeld wanneer oudere kinderen niet op het luchtkussen gaan als er jongere kinderen op spelen.
  • Keur het ongewenste gedrag altijd, duidelijk af. Benoem hierbij zoveel mogelijk het gewenste gedrag “Schoenen uit” in plaats van “Niet met schoenen springen”.
  • Het is belangrijk dat kinderen de consequenties merken als ze zich niet goed gedragen: als een kind wild blijft springen na de vraag om hiermee te stoppen, dan moet het even van het luchtkussen af (time-out).
  • Oudere kinderen kun je aanspreken op hun verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld “Hou rekening met kleinere en jongere kinderen”).
  • Verwijs naar de speelregels. Dat is makkelijk als ze in de omgeving te zien zijn, bijvoorbeeld op een poster of stoepbord.
  • Als kinderen van verschillende leeftijden op het luchtkussen willen en het op hun beurt wachten lastig is, stel dan een extra regel op. Bijvoorbeeld “Iedereen springt 2 minuten, dan is een andere groep aan de beurt”.