Algemene voorwaarden

Verhuurder: Het Springfestijn, geregistreerde handelsnaam van Het Springfestijn gevestigd aan de Plantageweg 37, 2951 GN te Alblasserdam;
Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;
Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van een niet te herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbron.

 Algemene veiligheidsvoorschriften

 • -Zorg per attracties voor herkenbare begeleiding die op de hoogte zijn van de gebruiksaanwijzingen met een minimale leeftijd van 18 jaar.
 • -De begeleiding dient er op te letten dat de deelnemers de attracties uitsluitend gebruiken waarvoor die bedoeld is. Er mag niet op de randen en/of bogen van de attracties worden geklommen.
 • -Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.
 • -De attracties mogen niet opgeblazen onbeheerd achter worden gelaten
 • -De attracties mogen niet worden betreden met etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
 • -Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen geen gebruikmaken van de attracties.
 • -Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van de attracties
 • -Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen maken gebruik van de attracties op eigen risico.
 • -Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van de attracties halen. Er kan pas gebruik worden gemaakt van de attracties wanneer de situatie weer in orde is.
 • -Haal de stroom niet van de attracties af, zolang er zich nog personen in de attractie bevinden.
 • -Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en de attractie leeg te laten lopen.
 • -Men dient ieder uur te controleren of de attracties nog goed staan en voldoen aan alle normen.
 • -U dient de attractie te allen tijde aan de grond vast te zetten. Gebruik hiervoor de touwen/spanbanden en de bijgeleverde haringen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u contact op te nemen met SG Verhuur.
 • -Op de attracties mag geen was en/of glijmiddel worden gebruikt. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan zoals water, zeep etc. (met uitzondering van de water attracties) 

Toepasselijkheid  Artikel 1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Offertes Artikel 1.2

De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Huurprijs Artikel 2.0

Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transport, op- en afbouw, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode. Prijzen zijn gebaseerd op een huurtermijn van één dag en inclusief 21% BTW. Indien U meerdere dagen wilt huren krijgt u korting van minimaal 25%

Huur Artikelen / producten / goederen Artikel 2.1

Alle goederen op de website zijn huurartikelen. Dit betekent dat het door meerdere huurders wordt gebruikt. Verwacht daarom niet dat een artikel/goed splinternieuw is. Er kunnen altijd beschadigingen aan de materialen zitten of is iets los zitten. Wij geven u altijd een zo goed mogelijk huurproduct mee.

Alle materialen worden goed onderhouden, en  wekelijks nagekeken voor dit aan u wordt verhuurd.

Attracties kunnen afwijken van de foto qua afmeting en doorgegeven maten dus  houdt rekening met extra ruimte en marges.

Klachten / mankementen huur Artikelen producten / goederen Artikel 2.2

Indien materialen niet in orde zijn dient u dat ons op het tijdstip dat het wordt ontdekt door te geven. In de meeste gevallen kunnen wij u snel helpen. Bij het niet doorgeven van mankementen voorafgaand aan gebruik kan achteraf geen restitutie worden gegeven.

Wij doen er altijd alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en eventuele klachten redelijkerwijs ter plaatse of naderhand op te lossen. Tips en opmerkingen zijn altijd welkom.

Bezorgen/ leveringsvoorwaarden Artikel 3.0

Het bezorgen wordt gedaan door  verhuurder zelf met een bestelbus. Contoleer of uw locatie goed bereikbaar is voor bestelwagens denk aan smalle wegen en lage doorgangen, objecten – gewicht – breedte – hoogte. bv. bomen – balkons – uitstekende geparkeerde auto’s op b.v. een gracht – lagere tunnels, etc. Eventuele obstakels dienen te worden verwijderd door klant. Wij bezorgen/laden tot 15m van locatie. Is de aflever locatie verder dan 15m is de huurder verantwoordelijk om de materialen op de locatie te krijgen.

Bij tijdig doorgeven dat uw locatie mogelijk niet voldoet aan makkelijk laden & lossen , is dit samen op te lossen met onze kleine bestelwagen.

Om op tijd op uw bestemming te komen kan het zijn dat een portier / bewaking met leverancierslijst aanwezig is die het transport kan vertragen i.v.m. eventuele entree controle.

Indien deze van niets weet of ons niet toelaat kan het gebeuren dat de huurgoederen te laat arriveren op uw locatie. bv De Doelen – stadstoezicht – verkeerregelaars etc…

Wij zorgen natuurlijk dat wij op tijd vertrekken. Maar we hebben niet alles in de hand zoals file, vertraging vorige rit, ongeluk etc..

Bij het bezorgen gaan wij uit van hulp door de klant op locatie. Eveneens worden materialen alleen gelijkvloers geleverd.

Indien niet aanwezig op afgesproken tijdstip zijn wij genoodzaakt de rit opnieuw in te plannen en extra vervoerskosten in rekening te brengen evenals eventuele extra huurdagen inzake de materialen.

Bezorgkosten Artikel 3.1

Voor het bezorgen en ophalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn per afleveradres vastgesteld door verhuurder. Prijs is voor bezorgen en ophalen vier ritten. Twee keer heen en twee keer terug.

Wij bezorgen tussen 8.00 en 10.00 tarief is €0,20 per gereden kilometer

Wij halen op tussen 20.00 en 21.30. Daarna geldt een toeslag van €10,-

Mocht het later worden zijn wij genoodzaakt 50% van de verhuurprijs door te belasten aan de huurder.

Aansprakelijkheid Artikel 3.2

De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.

Vanaf het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.

Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Aansprakelijkheid op locatie 3.3

Het Springfestijn is op locatie niet aansprakelijk voor de stroomvoorziening. Bij de beschrijving van de attracties staat precies de stroomvoorziening en verbruik. Ons advies is om maximaal twee  blowers op één losse groep te zetten. Bij meerdere blowers/ andere apparaten zullen de stoppen eruit springen.

Krachtstroom verdeeld naar stroompaddenstoelen is het beste. Hoe meer er verlengt wordt hoe meer de kracht/ vermogen afneemt van een blower. Dit kan lijden tot zachte springkussens.

Kabelhaspel eigendom van Het Springfestijn van huurder zelf altijd geheel afrollen om kortsluiting te voorkomen.

Afhaal Artikel 4.0

De meeste artikelen die de verhuurder verhuurd hebben een grote afmeting. Daarom kan afhalen alleen met een aanhanger of bestelbusje/ bestelauto. Het in en uitladen moet met minimaal twee mensen gebeuren. Dit houdt in dat de huurder altijd met 2 personen moet komen bij het afhalen van artikelen. Wij als Het Springfestijn adviseren en daar waar nodig helpt ons  personeel ook mee. Inladen gaat op eigen risico.

Daar waar de verhuurder vindt dat een artikel niet goed in een voertuig past. Het niet passen door verbuiging, scheuren etc.. Geven wij op dat moment niet het artikel mee aan de huurder. Er moet ter plaatste een gepaste oplossing worden overlegt.

Ophalen/terugbrengen

Voor het zelf ophalen van een springkussen hanteren wij de volgende tijden

Ophalen avond ervoor tussen 18.00 en 20,00

De dag zelf tussen 9.30 en 10:30

Terugbrengen

De dag zelf tussen 18.00 en 20.30

De dag erna tussen 9.00 en 10.00

Op- en afbouw Artikel 5.0

De luchtkussens staan in stellingen opgeslagen op pallets. Het is dan ook belangrijk dat het afbouwen en oprollen van het kussen goed gebeurt, zodat deze op een pallet past en terug de stelling in kan. Past het luchtkussen niet in de stelling.

Altijd een strook van circa 1m voor het oprollen. Rollen naar de uitgangen om alle lucht eruit te laten gaan. Dit principe geldt voor alle luchtkussens.

Op- en afbouwkosten Artikel 5.1

Naast het zelf op- en afbouwen kan er ook worden gekozen om dit door Het Springfestijn te laten doen.

Voor €30,- wordt dit artikel door ons deskundig opgebouwd en aan het eind van de activiteit afgebouwd. Deze prijs is per luchtkussen/ attractie/ goed/ product. Bij afbouw hoort altijd bezorging. Bezorgkosten komen er altijd nog bij.

Schoonmaakkosten Artikel 6

Het is voor ons onmogelijk om per gebruikt luchtkussen te controleren of het springkussen schoon is. Wij waarderen het dan ook zeer dat de huurder na gebruik aangeeft of het mogelijk vies is, door bijvoorbeeld regen. Ook waarderen wij het als de huurder voor gebruik van eventueel een vies luchtkussen aangeeft dat deze vies is. Dan kunnen wij de kosten eventueel verhalen op de vorige huurder. Achteraf is dit voor ons niet meer te bewijzen.

Kosten van het achteraf ontdekken van een vies luchtkussen of andere materialen zoals bijvoorbeeld het suikerspinmachine zonder het aan te geven bij inleveren. Zijn de schoonmaak kosten €50,-. Voor de grote stormbanen is dit €100,-.

Verzekeringen Artikel 7

De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Via Het Springfestijn is dit niet mogelijk.

Annulering Artikel 8

Er is altijd een reden dat een order geannuleerd moet worden.  Onze voorwaarden hiervoor is:

Heeft de order nog de status orderbevestiging/offerte mag deze kosteloos worden geannuleerd.

Door weeromstandigheden mag de gehele bestelling worden verplaatst naar nieuwe datum eenmalig. Dit natuurlijk wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen voor de nieuwe datum binnen 3 maanden.

Verplaatsen door andere reden mag ook kosteloos éénmalig. Binnen 3 maanden 

Artikel 9 overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer windkracht vijf(5), (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: 

– Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
– Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 11 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Elk geschil tussen Verhuurder en Huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Betaling

Het Springfestijn hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Het geldt dient overgemaakt te worden op NL07KNAB0409048003 t.a.v. Het Springfestijn